2006-06-08

Régi hanglemezek karbantartása, ápolása


Manapság egyre többen foglalkoznak hobbi szinten régi feketelemezek, ún. bakelitlemezek gyűjtésével. De kevesen érthetnek igazán a lemezek megóvásához, felújításához, karbantartásához. Ehhez nyújt segítséget ez a nagyon aprólékos útmutató. Különösen a felújítás időszerű sokszor nekünk, gyűjtőknek; mert sajnos nagyon sok, a bolhapiacról, antikváriumokból beszerzett lemez annyira pattog, hogy már élvezhetetlen. Hogy hogyan tisztítsuk meg ilyenkor a lemezeket, azt a vastagbetűs rész írja le. Ha valakinek ennek elolvasása után kedve lesz még egyáltalán hanglemezeket gyűjteni, stb., ám tegye... :-) Mindenesetre a kevésbé poros lemezekre vonatkozó tanácsok biztos jól jönnek...


Hanglemezek kezelése

Tárolás.

Egyforma méretű hanglemezből 10.. .20 db egymásra rakva tárolható. Az ilyen fekvő elrendezésnél alaplapként jól beválik az olcsó üveg. Az álló elrendezés helytakarékosabb. Az egyes fülkék azonban 4... 5 cm-nél ne legyenek szélesebbek, mert ferde helyzetben a hanglemez deformálódik. Melegtől (napfény, fűtés, lámpa, felmelegedett készülék) óvni kell a lemezeket. A legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet 35 °C.

Tisztántartás.

A hanglemez fő ellensége a por és karcolás. A mikrolemezek hosszú lejátszási idejét vagy dinamikáját, a jó frekvenciahűségét csak a barázdaméretek lényeges csökkentése révén lehetett elérni. A legkisebb kilengések mérete magas hangoknál pl. 10... -.. 100 nm (1 nm = 1 milliomod milliméter). Egy, a levegőben lebegő porszem ennél sokkal nagyobb. Ha egy ilyen porszem behatolt a barázdába, számottevő hangerejű reccsenést okoz. Ugyanilyen hangjelenséget kelt egy karcolás is, még ha szabad szemmel alig látható is.

Az egyszer porosan lejátszott lemez legtöbbször már zajos marad. A lemeznek lejátszás közbeni tisztítása elkerülendő. Porszívó használata is növeli a levegő portartalmát, mert a szűrő csak a durva szemcséjű port tartja vissza, míg a finom szemcséjűt ismét visszafújja a légtérbe. A hanglemezeket mindig a polietilén tasakban kell tárolni, és csak röviddel a lejátszás előtt kell kivenni belőle. A lejátszás előtt célszerű egy tiszta antisztatikus kendővel letörölni, majd lejátszás után azonnal vissza kell tenni a védőtasakba. Az antisztatikus kendőt összehajtva, élével kell a forgó lemezt gyengéden letörölni. Sohasem szabad a lemezre fújni! Óvakodni kell attól, hogy a lemezre ujjlenyomat kerüljön. A lemezt a szélén kell megfogni és a nagyujjal a felirat részen megtámasztani. Ha mégis keletkezett ujjlenyomat, azt lehetőleg azonnal, egy páranedves törlőruhával, és a lemezre való ráleheléssel kell eltávolítani. A törlőruhánál lényegesen jobban tisztít a nedves kefe, de megfelelő lágyságút, sajnos, a kereskedelemben nem kapni. Bársonyból készült kefe használata nem ajánlott. Műanyaggal, vegyszerrel, folyadékkal, ragasztóanyaggal, a szokványos tisztítószerrel a lemeznek nem szabad érintkeznie. Kivételt csak a polietilén képez, amely nem tartalmaz lágyítót. Ugyancsak óvni kell a lemezt a rovarirtó szerektől és a hajlakktól. Ezek ugyanis egy kenőanyagréteget alkotnak, amelyen a por megtapad.

A vízvezetéki víz — mésztartalma miatt — nem alkalmas a tisztogatásra. Szükség esetén a hanglemezt desztillált vízbe helyezve, lágy ecsettel a barázdák tisztogathatók. Utána feltétlenül friss desztillált vízben kell öblögetni és lecsorgatni. A szárítást üvegharang alatt kell végezni, selyempapír alátevéssel. A lemez két ceruza nagyságú üveg- vagy fémcsövön nyugszik. A száradás több napig tart, amely idő alatt az üvegharangot eltávolítani nem szabad. Meleget alkalmazni sohasem szabad! A hanglemezt teljes száradás után tiszta antisztatikus törlőruhával le kell törölni, és csak azután szabad lejátszani. Az eljárás bonyolult és csak a legnagyobb gondosság mellett eredményes. Ha a lemez még kapható, érdemesebb ismét megvenni.

Kevéssé poros lemez foszlánymentes törlőruhával tisztítható. Legjobb egy elhasznált antisztatikus kendőt kimosni és desztillált vízben kiöblíteni. A kendőt használat előtt forró víz fölé kell tartani, míg párás lesz.

Szokták ajánlani a törlőruhának 25 % etilalkohol és 75 % víz keverékével való benedvesítését. Némileg poros ruha éppen az ellenkező eredményt adja. A por a barázdákba hatol, és ott megülepszik. Száraz ruhát (az antisztatikusan impregnálttól eltekintve) soha sem szabad használni. Javasoljuk azt, hogy a lemezjátszó tányérja alumínium fóliával legyen bevonva, miáltal a sztatikus elektromosság levezetődik és így a porvonzás csökken.

Lejátszótű.

Ügyelni kell a megfelelő tű használatára.

Monolemezeket csak mikro- vagy sztereotűvel, sztereolemezeket csak sztereotűvel szabad lejátszani.

Sztereolemezek lejátszásánál sztereohangszedőt kell alkalmazni még akkor is, ha a lemez csupán mono módon lenne lejátszva.

A hangszedő tűjét egy lágy ecsettel többször gondosan meg kell tisztítani. A szennyeződések sokszor okai a zörejnek. Sohasem szabad a hangszedőt keményen ráhelyezni a lemezre, vagy ráejteni. Egy kis szilánk leválhat és a továbbiakban minden lemezt tönkretesz. A tűt idejében cserélni kell, figyelembe véve az alábbi időket:

Zafirtű

normállemeznél 1000 üzemóra,

mikrolemeznél 150 üzemóra,

sztereolemeznél 20 üzemóra után.

Gyémánttű

mikrolemeznél 1000 üzemóra,

sztereolemeznél 200 üzemóra után.

Ezek az értékek közepesek és 6... 7 p nyomatékra vonatkoznak. 3,5 p-nál a 2-szeres, 5 p-nál az 1,5-szeres, 10.. .12 p-nál a 0,5-szeres tűélettartammal lehet számolni.


forrás: Magyari Béla: Rádióamatőrök zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó Budapest 1967. 486-487. o. (III./6.: ELEKTROAKUSZTIKA fejezet)

Címkék:

0 Commentarios:

Megjegyzés küldése

<< Home